# هادی

نمونه سول اجتماعی دانش اموز

1-کدامیکازمواد {نهاده} درکشاورزیاست؟                                    بذر              خاک               سم            موارد 1و2          2-کدامیکازانرژیهاقابلتجدیدپذیرنیست؟                               انرژی باد        انرژی فسیلی        انرژی نو خورشید      انرژی اب                   3-استفاده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید