# علوم

سوالت امتحان علوم ترم اول

      نام و نام خانوادگی :               دبستان  پسرانه شهید فریدوند                                      تاریخ امتحان : 24/10/92                          نام درس  :  علوم تجربی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

لیست نمرات ابان 92

انضباط هنر پژوهش فناوری بخوانیم بنویسیم املا ریاضی علوم تعلیمات اجتماعی هدیه های آسمانی قرآن نام و نام خانوادگی ردیف  14  16    5  18  9  15  0  11  10 10  0 امید رضا ابراهیمی 1  14  17    10  20  15  19  11  18  15.5  19  20 معین اعزازی 2  20  20    15  20  20  20  17  20  20  20  20 فرهاد احمدی 3  20  20   20 20  20  20  20  20  20  20  20 امیر حسین اکرمی 4 20  20    12  20  18  20  17  20  20  20  17 محمد مهدی امیری 5  20  20    19 20  20  20  19  20  20  20  20 مهران پور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

علوم 18/8/92

    زمان :25 دقیقه                                                                                        بارم هر سوال : 5/0 نمره         نام  و نام خانوادگی   :                                       امتحانات هماهنگ یایه ششم                  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید