# اجتماعی

نمونه سول اجتماعی دانش اموز

1-کدامیکازمواد {نهاده} درکشاورزیاست؟                                    بذر              خاک               سم            موارد 1و2          2-کدامیکازانرژیهاقابلتجدیدپذیرنیست؟                               انرژی باد        انرژی فسیلی        انرژی نو خورشید      انرژی اب                   3-استفاده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

علوم اجتماعی

    نام  و نام خانوادگی   :                                         امتحانات هماهنگ یایه ششم                                تاریخ  برگزاری : 13/08/92  کلاس :                                                            دبستان شهید فریدوند                                     نام درس : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید