نمونه سوال اجتماعی - نوشته شده توسط دانش اموز

 

 

                                               اجتماعی   ششم

 

-انسان چه موجودی است؟

2-از چه دوستی هایی باید پرهیز کرد؟

3-مخترع تلسکوب چه کسی است؟

4-منظور از عالم افروز چیست؟

5-مرزچیست؟

6-نام دریای خزر در نقشه خارجی کاسپین است

ص                                                  غ

7-واحد پول ترکیه دلار است

ص                                                 غ

8-ماهی کفال برای دریای خزر است

ص                                                غ

9-به پیشروی آب دریا ها در خشکی تنگه می گویند

ص                                               غ

10-سلسه ی صفویه را شاه اسماعیل صفوی تاسیس کرده است

ص                                              غ

11- دشمنان حکومتی صفویه در غرب.............است

الف:ازبکها         ب:عثمانی      ج:عراق     ت:یونان

12-دین اسلام از............طلوع کرد

الف:ایران         ب:عراق       ج:عربستان     ت:روم

13-ساخت مسجدشیخ لطف الله..........طول کشید

الف:10سال        ب:15سال        ج18سال     ت:20سال

14-کاخ عالی قاپو.......اتاق دارد

الف:20         ب:30        ج:40      ت:50

15-نظامیه را چه کسی تاسیس کرد

الف:ناصرالدین شاه        ب:محمدرضاشاه     ج:خواجه نظام الملک    ت:شاه عباس

 

                                                                                                                                                                                  طراح سوال :وحید عیوضی-دانش اموز

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید