رحیمی پور

(تکنولوژی آموزشی)

نمونه سول اجتماعی دانش اموز

1-کدامیکازمواد {نهاده} درکشاورزیاست؟                                    بذر              خاک               سم            موارد 1و2          2-کدامیکازانرژیهاقابلتجدیدپذیرنیست؟                               انرژی باد        انرژی فسیلی        انرژی نو خورشید      انرژی اب                   3-استفاده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

نمونه سوال اجتماعی - نوشته شده توسط دانش اموز

                                                   اجتماعی   ششم   -انسان چه موجودی است؟ 2-از چه دوستی هایی باید پرهیز کرد؟ 3-مخترع تلسکوب چه کسی است؟ 4-منظور از عالم افروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
از این پس می توانیدنمونه  سوالات امتحانی را در اینجا مشاهده کنید .     ان شا الله
/ 0 نظر / 24 بازدید
خرداد 94
5 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
8 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
4 پست
امتحان
4 پست
زمین
2 پست
علوم
6 پست
ششم
9 پست
ریاضی
10 پست
ساده
1 پست
محور
1 پست
گسترده
1 پست
انشا
1 پست
توصیف
1 پست
بنویسیم
2 پست
اجتماعی
2 پست
هادی
1 پست
ازمون
5 پست
نمونه
4 پست
ولتی
1 پست
سوال
3 پست
نهایی
1 پست
خردادا
1 پست
مهر
1 پست
فصل_اول
1 پست
ابان_۹۳
1 پست
فارسی
1 پست
دیوار
1 پست
50
1 پست
دومین
1 پست
نمرهه
1 پست
نمره
2 پست
منطقه_15
1 پست
مادر
1 پست
فصل
1 پست
حذف
1 پست
درخشان
1 پست
سمپاد
1 پست
کلاس
1 پست
ترم
4 پست
برتر
1 پست
حکایت
1 پست
حاکم
1 پست
درد
1 پست
یاد
1 پست
بنویسم
1 پست
هدیه
2 پست
گناهان
1 پست
ترم_اول
1 پست
مبارک
2 پست
وحدت
2 پست
ولادت
1 پست
فصل_7
1 پست
هفته
1 پست
فناوری
2 پست
اینتر
1 پست
ورد
1 پست
دسک
1 پست
انضباط
1 پست
میان
1 پست
یلدا
2 پست
محیط
1 پست
سرفصل
1 پست
تقریب
1 پست
مساحت
1 پست
شورا
1 پست
متن
1 پست
گرد
1 پست
برگه
1 پست
اذر
1 پست
زاویه
1 پست
مثلث
1 پست
هندسه
1 پست
شکل
1 پست
تقسیم
1 پست
ضرب
1 پست
اعشار
1 پست
تسا
1 پست
چهارم
1 پست
خنده
1 پست
پرنده
1 پست
هوشمند
1 پست
نه
1 پست
تفاوت
1 پست
زجر
1 پست
بله
1 پست
قران
1 پست
اخرت
1 پست
املا
1 پست
ابان
1 پست
ویندوز
1 پست
ایکون
1 پست
دیلیت
1 پست
عاشورا
1 پست
هوا
1 پست
تعطیل
1 پست
الودگی
1 پست
دعا
1 پست
حسین
1 پست
محر_م
1 پست
اهن
1 پست
حدید
1 پست
ماه
1 پست
انسان
1 پست
دوست_ی
1 پست
مهارت
1 پست
ماهانه
1 پست
نوشتاری
1 پست
نهاد
1 پست
گزاره
1 پست
صفت
1 پست
مضاف
1 پست
موصوف
1 پست
جمله
1 پست
نقطه
1 پست
امری
1 پست